ผวจ.ภูเก็ตหารือกงสุลกิตติมศักดิ์ 14 ประเทศ สร้างความมั่นใจการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

ผวจ.ภูเก็ตหารือกงสุลกิตติมศักดิ์ 14 ประเทศ สร้างความมั่นใจการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.พ. 2567

| 296 view
วันนี้ (31 มกราคม 2567 ) ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารของจังหวัดภูเก็ตและกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดภูเก็ต,นายพิชัยยุทธ สิงห์สหาย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, นางอรวิจิตร์ จันทรังสี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดภูเก็ต พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน กงสุลกิตติมศักดิ์ 14 ประเทศ เข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ มีการแนะนำตัว นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดภูเก็ต, พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่และวาระเพื่อทราบ มีการนำเสนอมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยสำหรับชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตและการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยและการสร้างความสงบเรียบร้อยเพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่พำนักระยะยาวในจังหวัดภูเก็ตมีความสุข ดังนั้นจึงต้องเน้นเรื่องการสร้างระเบียบและการเคารพกฎกติการะหว่างกัน โอกาสนี้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตได้ให้ข้อมูลในเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวด้วย

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอในประเด็นที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ "Thailand Biennale 2025" ครั้งที่ 4 ในปี 2025 ระยะเวลา 5 เดือน ต่อจากจังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีภูมิศาสตร์เฉพาะตัว ผู้คนที่อาศัยหลากหลายผสมผสานอย่างลงตัว ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ การพัฒนาการจากป่า สู่เมือง เติบโตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และความสัมพันธ์ระดับนานาชาติที่เป็นจุดแข็ง จึงอยากจะเชิญชวนทุกประเทศได้มาร่วมงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ "Thailand Biennale 2025" ครั้งที่ 4 ในปี 2025

โอกาสนี้ หัวหน้าสำนักงานกงสุลประจำจังหวัดภูเก็ต และรองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา กล่าวถึงเงื่อนไขฟรีวีซ่าไทย-จีน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา และหนังสือเดินทางกึ่งราชการจะมีระยะเวลาพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน และรวมระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วัน มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ว่า มาตรการดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและสาธารณรัฐประชาชนจีน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ