อธิบดีกรมการกงสุล เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา

อธิบดีกรมการกงสุล เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ส.ค. 2566

| 458 view
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยนายดำรง พุฒตาล อดีต สว. และ จนท. กอง นสดท. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และได้ใช้โอกาสนี้ พบปะพูดคุยกับผู้ร้องขอทำหนังสือเดินทาง รวมทั้งได้หารือกับหัวหน้าสำนักงานฯ เพื่อเตรียมการเปิดใช้บริการเครื่องรับคำร้องด้วยตนเอง (kiosk) แนวทางการปรับปรุงการให้บริการในอนาคต ทั้งในด้านอุปกรณ์ และการขยายการให้บริการรับรองเอกสารของสำนักงานฯ ในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ