รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดตัวเครื่องรับคำร้องขอหนังสือเดินทางแบบบริการด้วยตนเอง (Kiosk) แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดตัวเครื่องรับคำร้องขอหนังสือเดินทางแบบบริการด้วยตนเอง (Kiosk) แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ธ.ค. 2566

| 578 view
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในงานเปิดตัวเครื่องรับคำร้องขอหนังสือเดินทางแบบบริการด้วยตนเอง (Kiosk) แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
 
กระทรวงการต่างประเทศมุ่งมั่นยกระดับงานบริการหนังสือเดินทางและการใช้นวัตกรรม โดยติดตั้งเครื่องรับคำร้องขอหนังสือเดินทางแบบบริการด้วยตนเอง (Kiosk) ซึ่งตอบโจทย์ชีวิตทันสมัยของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลที่ชื่นชอบบริการที่สะดวกรวดเร็ว ชอบทำอะไรด้วยตนเองผ่านจอ ตั้งแต่กรอกข้อมูล ถ่ายภาพใบหน้า พิมพ์ลายนิ้วมือ สแกนม่านตา และสแกน QR code จ่ายเงิน โดยระบบได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานง่าย มีคำอธิบายทุกขั้นตอนทั้งภาพและเสียง
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี เป็นหน่วยบริการนำร่องของกระทรวงการต่างประเทศแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับเครื่อง Kiosk เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง เนื่องจากอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในทุกด้าน ประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว โดยกระทรวงฯ ร่วมมือกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและเข้าถึงประชาชน
 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการหนังสือเดินทางที่สำนักงานฯ อุดรธานี และมอบนโยบายแก่ทีมงาน โดยขอให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย รวมทั้งการส่งเสริมการค้าชายแดนและการดูแลผลประโยชน์ของคนไทย
 
ประชาชนสามารถใช้บริการเครื่อง Kiosk ได้ที่กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (MBK Center) บางใหญ่ (Central Westgate) พัทยา (Central Pattaya) เชียงราย (Central Chiang Rai) สงขลา (อาคารส่งเสริมการท่องเที่ยว) และอุดรธานี (Central Udon) โดยจะต้อง (1) อายุ 20 ปีขึ้นไป (2) มีบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) (3) มีหนังสือเดินทางเล่มเดิม (ไม่สูญหาย) และ (4) มีแอปธนาคารที่สามารถสแกนจ่ายได้
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ