กรมการกงสุลปิดให้บริการ ในวันที่ 31ก.ค.66 (เพิ่ม 1 วัน)

กรมการกงสุลปิดให้บริการ ในวันที่ 31ก.ค.66 (เพิ่ม 1 วัน)

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2566

| 1,803 view
ประกาศ
กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว และสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ทุกแห่ง
 
ปิดให้บริการ เพิ่ม 1 วัน
ในวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566
 
เนื่องจากรัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามมติ ครม. วันที่ 25 ก.ค. 66
 
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ