ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ธ.ค. 2566

| 3,246 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ

 

          ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง

           ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี

           เงินเดือน เดือนละ 15,000.- บาท  จำนวน 5 อัตรา                                                                   

           รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบ

การรับสมัคร

           เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 21 มกราคม 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 21 มกราคม 2567 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 18.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com  หัวข้อ “สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป”

                             

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร_2.pdf