อธิบดีกรมการกงสุล ได้พบหารือกับ NIA ถึงการส่งเสริมความร่วมมือในการคัดกรองการตรวจคนเข้าเมืองระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจคนเข้าเมือง

อธิบดีกรมการกงสุล ได้พบหารือกับ NIA ถึงการส่งเสริมความร่วมมือในการคัดกรองการตรวจคนเข้าเมืองระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจคนเข้าเมือง

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ม.ค. 2567

| 825 view
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 17.30-19.30 น. นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุลพร้อมด้วย พล.ต.ต. ชูฉัตร ธารีฉัตร รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้พบหารือกับนาย Hu Xiaoming ตำแหน่ง Director-General Department of International Cooperation หน่วยงาน National Immigration Administration (NIA) โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือในการคัดกรองการตรวจคนเข้าเมืองระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและ NIA ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจคนเข้าเมือง การจัดตั้งช่องทางติดต่อโดยตรงระหว่างสองหน่วยงาน (hotline ระหว่างกัน) การกำหนดผู้ประสานงาน และการจัดทำบันทึกความตกลงระหว่างทั้งสองหน่วยงาน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือคนไทยในการเดินทางเข้า-ออก จีนด้วย
 
 
On 23 January 2024, between 17.30-19.30 hrs., Mr. Rooge Thammongkol, Director-General, together with Pol.Maj.Gen.Choochat Thareechat, Deputy Commissioner of Immigration Bureau, met with Mr. Hu Xiaoming, Director-General , Department of International Cooperation, National Immigration Administration (NIA). Both sides explored further cooperation on Immigration matters which include information sharing, establishment of direct communications links (Hotline), designation of contact persons and the possibility in signing an MOU on cooperation between the two agencies. Both sides also discussed cooperation to provide facilitation and assistance to Thai nationals with regards to entry to and exit from China.
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ