หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 เม.ย. 2567

| 177 view

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับเมืองต่างประเทศกว่า 14 เมือง และพิจารณาร่างคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากมีการเพิ่มเติมคณะกรรมการเพื่อให้ครอบคลุมกับงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาเชิญเมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงใหม่และคณะกงสุลเข้าร่วมจัดกิจกรรม ณ งานจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2024 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 14 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ