หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลากงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลากงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 เม.ย. 2567

| 260 view

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกฤษณะ จัยตัญญา กงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหมดวาระการดำรงตำแหน่งและเกษียณอายุราชการ โดยนายนาเคศ สิงห์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งและอบอุ่น ณ อาคารสุเทพฮอล์ โรงแรมแมริออท จังหวัดเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ นายนิรัตน์ฯ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมที่นายกฤษณะฯ ได้มุ่งมั่นและทุ่มเททั้งกำลังความสามารถ แรงกาย และแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ตลอดระยะเวลา 18 เดือนที่ตนมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งอย่างสมเกียรติและเต็มภาคภูมิ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีความพร้อมที่จะสร้างความร่วมมือกับอินเดีย และร่วมงานกับสถานกงสุลอินเดียต่อไปอย่างเต็มกำลังความสามารถ และยินดีอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสต้อนรับนายกฤษณะฯ ทุกเมื่อที่กลับมาเยือนเชียงใหม่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ