สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมงานสืบสานป๋าเวณี "สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่" ประจำปี 2567

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมงานสืบสานป๋าเวณี "สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่" ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 เม.ย. 2567

| 152 view

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมงานสืบสานป๋าเวณี "สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่" ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนา โดยได้สระเกล้าดำหัวนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายชัชวาลย์ ปัญญา นายวีรพงศ์ ฤิทธิ์รอด และนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

โดยในปีนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดริ้วขบวนกว่า 30 ขบวน นำเครื่องสระเกล้าดำหัวที่งดงามตามประเพณีแบบล้านนา เคลื่อนขบวนจากประตูท่าแพสู่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เพื่อมารดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน  นอกจากนี้ ยังมีการฟ้อนอวยพรจากคณะช่างฟ้อน และการแสดงของหน่วยงานต่างๆ ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับชมทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ