หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่หรือประเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่หรือประเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 เม.ย. 2567

| 124 view

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่หรือประเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567 และร่วมเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช ภริยา โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่น ณ เวทีหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

โดยภายในพิธีเปิดเทศกาลสงกรานต์ล้านนาเชียงใหม่ เริ่มต้นด้วยขบวนแห่กว่า 19 ขบวน ที่แสดงถึงอัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา การฟ้อนต้อนรับจากคณะช่างฟ้อนจำนวน 400 คนอันวิจิตรงดงาม นอกจากนี้ยังมีลานกิจกรรมกาดหมั้ว การจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตวิถีชีวิตภูมิปัญญา และการละเล่นบ่าเก่าล้านนา การสาธิตอาหารมงคลปีใหม่เมืองล้านนาบริเวณข่วงตุงล้านนา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ณ พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 - 16 เมษายน 2567

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ