อธิบดีกรมการกงสุลได้พบหารือกับ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี และอธิบดีกรมนโยบายตรวจคนเข้าเมือง ณ สำนักงานใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี

อธิบดีกรมการกงสุลได้พบหารือกับ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี และอธิบดีกรมนโยบายตรวจคนเข้าเมือง ณ สำนักงานใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.พ. 2567

| 451 view
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 -16.30 น. นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุลได้พบหารือกับนาย Lee, Jae Yoo ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี และนาย Kim, Jeong Do อธิบดีกรมนโยบายตรวจคนเข้าเมือง ณ สำนักงานใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งรวมถึงชาวไทยที่พำนักในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย K-ETA การส่งผู้ประสานงานตรวจคนเข้าเมืองของสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อปฏิบัติงานในไทย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมแรงงานไทยถูกกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม ก่อสร้าง เกษตร และการบริการ รวมถึงกลุ่มแรงงานมีฝีมือ
 
ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีคนไทยอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ประมาณ 200,000 คน
 
-----------------------------------------
 
On 21 February 2024, between 15.00-16.30 hrs., Mr. Rooge Thammongkol, Director-General, met with Mr. Lee, Jae Yoo, Comissioner, Korean Immigration Service and Mr. Kim, Jeong Do, Director-General, Department of Immigration Policy Korean Immigration Service, at the headquarters of Korean Immigration Service. Both sides explored further cooperation on immigration matters, which include illegal Thai residents in Korea, K-ETA, and the dispatch of Korea's immigration liaison officer to Thailand. Both sides also discussed the promotion of legal Thai labors in Korea, especially in the industrial, construction, agricultural, and service sectors, as well as skilled labors.
 
Currently, there are approximately 200,000 Thais in Korea.
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ