หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2567

| 622 view

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 นางสาวกัลย์ธีรา คุ้มไพโรจน์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลากลางจังหวัดฯ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับงานหนังสือเดินทางและการให้บริการของสำนักงานฯ

ทั้งนี้ 
หัวหน้าสำนักงานฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินภารกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ