จังหวัดเชียงใหม่ - ฮอกไกโด ครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง

จังหวัดเชียงใหม่ - ฮอกไกโด ครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2567

| 540 view

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ ได้ร่วมต้อนรับนายชุนสึเกะ ทสึจิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดและคณะ ที่มาเยี่ยมคารวะนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสการเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปี บ้านพี่เมืองน้องจังหวัดเชียงใหม่ - ฮอกไกโด และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานภายใต้กรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องและงานต่างประเทศ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์เมืองบ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดฮอกไกโด” ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด โดยมีนายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ