อธิบดีกรมการกงสุล เข้าพบหารือกับผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นและผู้แทนสำนักงานตำรวจกรุงโตเกียว

อธิบดีกรมการกงสุล เข้าพบหารือกับผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นและผู้แทนสำนักงานตำรวจกรุงโตเกียว

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2567

| 807 view
เมื่อวันที่ 30 และ 31 มกราคม 2567 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วย พ.ต.อ. เพลิน กลิ่นพยอม รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าพบหารือกับผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นและผู้แทนสำนักงานตำรวจกรุงโตเกียว เพื่อย้ำความพยายามของฝ่ายไทยที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไทยในการป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางอย่างต่อเนื่องเพื่อลดจำนวนคนไทยที่พำนักเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต (overstay) และลักลอบทำงานผิดกฎหมายในญี่ปุ่น และเสนอให้ทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างใกล้ชิด โดยพร้อมสนับสนุนให้มีการพิจารณามอบหมายผู้แทนฝ่ายตำรวจประจำญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน/แลกเปลี่ยนข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือตำรวจญี่ปุ่นในการปราบปรามและแก้ไขปัญหาขบวนการหลอกลวงทางโทรศัพท์ (Call center) ปลอมแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นไปทำธุรกรรมด้วย
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ