อธิบดีกรมการกงสุล ได้เยี่ยมชมการทำงานและการให้บริการของฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อธิบดีกรมการกงสุล ได้เยี่ยมชมการทำงานและการให้บริการของฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2567

| 739 view
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล ได้เยี่ยมชมการทำงานและการให้บริการของฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โอกาสนี้ อธิบดีกรมการกงสุลได้รับฟังการนำเสนอแผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อจำเป็นต้องอพยพคนไทยไปยังพื้นที่ปลอดภัยหรือกลับประเทศไทยด้วย
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ