กงสุลใหญ่รัสเซียประจำจังหวัดภูเก็ต เข้าพบหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต เพื่ออำลา ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

กงสุลใหญ่รัสเซียประจำจังหวัดภูเก็ต เข้าพบหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต เพื่ออำลา ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 เม.ย. 2567

| 215 view
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. นาย Vladimir Sosnov กงสุลใหญ่รัสเซียประจำจังหวัดภูเก็ต เข้าพบนางอรวิจิตร์ จันทรังสี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่รัสเซียประจำจังหวัดภูเก็ต ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต โดยนาย Sosnov ได้ขอบคุณสำหรับการประสานงานและความร่วมมือด้วยดีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ได้เดินทางมารับตำแหน่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในโอกาสนี้ หัวหน้าสำนักงานฯ ได้เน้นย้ำที่จะประสานงานและให้ความร่วมมือด้วยดีต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ