ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 มี.ค. 2566

| 310 view
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง พนักงานเทคนิคปฏิบัติงานประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันนี้ - 28 เมษายน 2566
 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://consular.mfa.go.th/.../%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8...
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ