หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี ได้เข้าเยี่ยมคารวะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี ได้เข้าเยี่ยมคารวะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.พ. 2567

| 701 view

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวกัลย์ธีรา คุ้มไพโรจน์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลากลางจังหวัดฯ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือน มกราคมที่ผ่านมา โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานฯ ตลอดจนการดำเนินงานที่สำคัญของจังหวัดฯ อาทิ การส่งเสริมผ้าลายอัตลักษณ์ “ผ้ายกฝ้ายลายศรีสุราษฎร์” ทั้งนี้ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ ได้ขอให้นางสาวกัลย์ธีราฯ แนะนำตัวต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยนางสาวกัลย์ธีราฯ ได้แสดงความขอบคุณสำหรับโอกาสดังกล่าวและความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดฯ ต่อไป

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ