ช่องทางติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับญาติที่พำนักอยู่ใน อิสราเอล

ช่องทางติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับญาติที่พำนักอยู่ใน อิสราเอล

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ต.ค. 2566

| 1,499 view
หากท่านใดประสงค์จะแจ้งเหตุและติดต่อผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้
 
*สำหรับพี่น้องคนไทยที่ประสงค์จะขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามเกี่ยวกับญาติที่พำนักอยู่ในอิสราเอล สามารถติดต่อได้ที่
1) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ
• โทรศัพท์ (+972) 546368150
• โทรศัพท์ (+972) 552712201
• โทรศัพท์ (+972) 532452826

2) สำนักงานฝ่ายแรงงาน ณ กรุงเทลอาวีฟ (สอบถามข้อมูลแรงงานไทยในอิสราเอล)
• โทรศัพท์ (+972) 995484313
• โทรศัพท์ 054 4693476
• Line ID: 0544693476
3) กรมการกงสุล (Call center 60 คู่สาย ตลอด 24 ชั่วโมง)
• โทรศัพท์ 02 5728442
 
4) กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
• โทรศัพท์ 064 0198530
• โทรศัพท์ 064 0198907
• โทรศัพท์ 099 6164786
• โทรศัพท์ 02 5751047-51 หรือ 02 5751053 (ในวันและเวลาราชการ)
**สำหรับท่านที่ประสงค์จะแจ้งข้อมูลผู้ประสบเหตุตกทุกข์ในอิสราเอล เพื่อตรวจสอบสถานภาพและขอรับความช่วยเหลือ
กรุณาส่งข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
• ชื่อ-นามสกุล
• เลขประจำตัวประชาชน
• หมายเลขหนังสือเดินทาง
• ที่อยู่ในอิสราเอล
• เบอร์โทรศัพท์
• รูปถ่าย (หากมี)

ได้ที่ E-mail: [email protected]
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ