อธิบดีกรมการกงสุล และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อน จังหวัดแพร่

อธิบดีกรมการกงสุล และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อน จังหวัดแพร่

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.พ. 2567

| 822 view
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่กองหนังสือเดินทาง ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อน ณ หอประชุม จังหวัดแพร่ เฉลี่ยวันละ 900-1,000 คน

ทั้งนี้ คณะจะให้บริการที่จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (วันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์)และจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี และศุกร์)

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการกงสุล ได้ตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจทีมงาน รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับชาวจังหวัดแพร่ และรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนางานบริการตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ