กรมการกงสุล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น “พนักงานจ้างเหมาบริการ” หลายอัตรา

กรมการกงสุล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น “พนักงานจ้างเหมาบริการ” หลายอัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2566

| 5,369 view
📢 ประกาศกรมการกงสุล
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ” หลายอัตรา
 
📌 ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล
ตำแหน่งที่รับสมัคร :  พนักงานบริหารงานทั่วไป  จำนวน  2  อัตรา
💥 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2566
📩 ส่งใบสมัครที่อีเมล : [email protected] (ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น.)
💻 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://consular.mfa.go.th/th/content/6-10-66...
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2203 5000 ต่อ 33125 ในวันและเวลาราชการ
 
📌 ประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล
ตำแหน่งที่รับสมัคร :
1) พนักงานวิชาการและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2) พนักงานปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ จำนวน 1 อัตรา
💥 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 ตุลาคม 2566
📩 ส่งใบสมัครที่อีเมล : [email protected]
💻 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://consular.mfa.go.th/th/content/10-10-66-1...
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2203 5000 ต่อ 33106 ในวันและเวลาราชการ
 
📌 ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติฯ
ตำแหน่งที่รับสมัคร :
1) พนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 5 อัตรา
2) พนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร จำนวน 2 อัตรา
💥 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤศจิกายน 2566
📩 ส่งใบสมัครที่อีเมล : [email protected] (ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น.)
💻 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://consular.mfa.go.th/th/content/10-10-66-5...
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2203 5000 ต่อ 33218 ในวันและเวลาราชการ
 
📌 ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล
** รับเฉพาะคนพิการ (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้)
ตำแหน่งที่รับสมัคร : พนักงานธุรการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
💥 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566
📩 ส่งใบสมัครที่อีเมล : [email protected] (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น.)
💻 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://consular.mfa.go.th/th/content/10-10-66-5...
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2203 5000 ต่อ 33218 ในวันและเวลาราชการ
 
📌 ประจำกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว กรมการกงสุล
ตำแหน่งที่รับสมัคร :
1) ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
💥 เปิดรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566
📩 ส่งใบสมัครที่อีเมล : [email protected] (ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น.) โดยระบุหัวข้ออีเมล “ส่งใบสมัครพนักงานจ้างเหมา”
💻 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://consular.mfa.go.th/th/content/10-10-66-2...
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2203 5000 ต่อ 33311, 33312 ในวันและเวลาราชการ
 
ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : https://consular.mfa.go.th หัวข้อ ข่าว “ประกาศกรมการกงสุล” 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ