กต. และ IOM ช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยในโซมาเลียกลับบ้าน

กต. และ IOM ช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยในโซมาเลียกลับบ้าน

2 ก.ค. 2563

1,005 view
กต. และ IOM ช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยในโซมาเลียกลับบ้าน
 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. กต. และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้รับความร่วมมือจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration – IOM) และสายการบิน Ethiopian Airlines นำลูกเรือประมงชาวไทยบนเรือ Wanadi 1 จำนวน 4 คน ที่ถูกชักชวนไปทำประมงในประเทศโซมาเลีย แล้วตกทุกข์ได้ยาก กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  โดยลูกเรือประมงทั้งหมดได้เข้ารับการกักกันในสถานที่ที่รัฐกำหนด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทางการไทย
 
 กต. ขอแจ้งเตือนให้ชาวประมงไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงานในโซมาเลีย เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยในโซมาเลียข้างต้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะปัญหาความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ และข้อจำกัดการเดินทางช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
 
#กรมการกงสุล #ทุกแห่งหนเราดูแล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ