วารสารข่าว สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563

วารสารข่าว สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563

12 ก.พ. 2563

971 view

        เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ได้เข้าร่วม โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยื้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๑  ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสดังกล่าว สำนักงานฯ ได้ไปให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทาง การคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศและอาเซียนรวมทั้งยังมีกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและแจกของรางวัลซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๒๓๖ คน

        เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักงานฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนขอนแก่นและมหกรรมอาหารนานาชาติ ๒๐๒๐ “Khon Kaen’s Chinese  New Year & International Cuisine Festival” ณ บริเวณลานน้ำพุ บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ งานดังกล่าวแสดงถึงศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการสร้างความรักความสามัคคีของคนในจังหวัดขอนแก่น โดยเป็นงานที่รวบรวมอาหารชาติต่างๆ มาเพื่อให้ชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสรวมถึงมีการประกวด Miss Chinese New Year Khon Kaen 2020 เป็นครั้งแรก กิจกรรมนี้ยังเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
 

สถิติการให้บริการ เดือนมกราคม ๒๕๖๓

- การทำหนังสือเดินทาง จำนวน  ๕,๓๕๒ เล่ม

- การทำหนังสือเดินทาง (แยกตามภูมิลำเนา)  ๑) ขอนแก่น ๒) มหาสารคม ๓) ชัยภูมิ

- งานคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ จำนวน ๒ ราย


 

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ