ไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกงสุล

ไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกงสุล

3 ส.ค. 2564

1,375 view
ไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกงสุล
 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล และนาง Helene Budliger Artieda เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมการกงสุลไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการกงสุล โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Ignazio Cassis รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประธาน
 
การลงนามบันทีกความเข้าใจเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนาย Ignazio Cassis ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2564 ในโอกาสการฉลองครบรอบ 90 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สวิตเซอร์แลนด์ 
 
บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มุ่งเน้นการหารือระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในประเด็นด้านการกงสุลในหลายสาขา อาทิ การคุ้มครองช่วยเหลือคนชาติ การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน การพัฒนางานกงสุล เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ