โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่คนไทยในฝรั่งเศส

โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่คนไทยในฝรั่งเศส

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ต.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,762 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด และเครือข่ายชุมชนไทยในฝรั่งเศส จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่คนไทยในฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 1-3่ กุมภาพันธ์ 2562 ที่เมืองนีซ มาร์กเซย์ และกรุงปารีส โดยนางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้กล่าวเปิดโครงการในส่วนของกรุงปารีส ที่ศูนย์ประชุม ASIEM และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส และสมาคมไทย-โพรวองซ์ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมทั้ง 3 เมืองให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอขอบคุณคณะผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดสำหรับความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกคน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ