โครงการจัดอบรมด้านกฎหมายแก่ชุมชนไทยที่เมืองมาเบลญ่า ประเทศสเปน

โครงการจัดอบรมด้านกฎหมายแก่ชุมชนไทยที่เมืองมาเบลญ่า ประเทศสเปน

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ต.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 6,131 view

โครงการจัดอบรมด้านกฎหมายแก่ชุมชนไทยที่เมืองมาเบลญ่า จ.มาลากา และที่เมืองบาเลนเซีย เมื่อวันที่ 31 ส.ค. และวันที่ 1 ก.ย. 2562 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานอัยการสูงสุดและทนายความชาวสเปนมาให้ความรู้แก่ชุมชนไทยและมิตรชาวสเปน โดยมีผู้เข้าร่วมที่ จ. มาลากาจำนวน 30 คน และที่เมืองบาเลนเซียจำนวน 40 คน

ในการอบรมดังกล่าว คุณอัตรา ขุนทองจันทร์ อัยการจากสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ให้ข้อมูลและข้อแนะนำเกี่ยวกับประเด็นด้านกฎหมาย อาทิ การเกณฑ์ทหาร สัญชาติ ทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัว ประเด็นมรดก ในขณะที่และนาย Joel Reyes Rabad ทนายความชาวสเปนให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการพำนักในสเปน การขอมีถิ่นที่อยู่ การทำร้ายร่างกาย กรณี domestic violence ในครอบครัว ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมได้แจ้งว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ