แอป Thai Consular ดาวน์โหลดไว้ อุ่นใจก่อนไปต่างประเทศ

แอป Thai Consular ดาวน์โหลดไว้ อุ่นใจก่อนไปต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 พ.ย. 2565

| 2,399 view
Thai Consular แอปพลิเคชัน
ที่ให้ข้อมูลข่าวด่วน เตือนภัย สายด่วนสถานทูตทั่วโลก และข้อมูลบริการงานของกรมการกงสุล

>> กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

ข้อมูลบริการผ่านแอปพลิเคชั่น Thai Consular
- ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ (Travel Advisory)
- 10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเดินทางไปเมืองนอก
- แผนอพยพพื้นที่เสี่ยง / แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน กรณีโรคระบาด
- เอกสารที่จำเป็นในการขอรับความช่วยเหลือ
- ข้อมูลสถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ / จำนวนคนไทยในต่างประเทศ

ภารกิจการคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ
- การให้ความช่วยเหลือกรณีตกทุกข์ในต่างประเทศ
- การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ประสบปัญหา
- การให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงไทย
- การให้ความช่วยเหลือผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์
- การให้ความช่วยเหลือกรณีคนไทยเสียชีวิต
- การให้ความช่วยเหลือติดตามญาติ
- การให้ความช่วยเหลืออพยพคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยง ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ

**สแกน QR code ดาวน์โหลดได้เลยนะคะ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ