แจ้งเตือนผู้ลงทะเบียน Thailand Pass

แจ้งเตือนผู้ลงทะเบียน Thailand Pass

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มิ.ย. 2565

| 2,907 view
แจ้งเตือนผู้ลงทะเบียน Thailand Pass
 
   ผู้ลงทะเบียนบน Thailand Pass ที่ได้รับอีเมลรูปแบบต่อไปนี้ (ตามภาพด้านล่าง)
โปรดอย่า‼️ ดำเนินการตามข้อความในอีเมลดังกล่าว เนื่องจากเป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งไม่ได้มาจากระบบ Thailand Pass และอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน
 

อีเมลของจริงต้องชื่อลงท้ายตามนี้เท่านั้น / authentic email address is only sent from this domain

@tp.consular.go.th
@consular.go.th

 
Notice;
Applicants on Thailand Pass who have received the following email,
Do Not‼️ scan the QR Code or follow the instructions described. The email does not come from Thailand Pass, and could compromise the security and privacy of your personal information.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ