แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่รับคำร้องหนังสือเดินทาง

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่รับคำร้องหนังสือเดินทาง

1 ธ.ค. 2563

555 view

ประกาศกรมการกงสุล : แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่รับคำร้องหนังสือเดินทาง 📣 👲🏻
ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 63 สามารถเดินทางมาทำหนังสือเดินทางที่ กรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ ได้ตามปกติแล้วนะคะ
#ทำพาสปอร์ต #กรมการกงสุล #กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ