เอกสารสองภาษาได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการจากสำนักงาน ก.พ.ร.

เอกสารสองภาษาได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการจากสำนักงาน ก.พ.ร.

16 ก.ย. 2563

888 view

เอกสารสองภาษาได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการจากสำนักงาน ก.พ.ร.

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล และ นางสาวอภิรดี อนุคระหานนท์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง เป็นผู้แทนกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำหรับผลงานการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล และสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

#เอกสารสองภาษา #การรับรองเอกสาร #กรมการกงสุล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ