ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ย. 2565

| 757 view

                                                            ประกาศกรมการกงสุล

                                        เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

     อนุสนธิประกาศกรมการกงสุล ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ตำแหน่งพนักงานประสานงานโครงการและภารกิจเชิงรุก และตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกฐานข้อมูล นั้น 

     กรมการกงสุลขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf