เตือนคนไทย ห้ามเดินทางไปทำงานอย่างผิดกฎหมายในมาเลเซีย

เตือนคนไทย ห้ามเดินทางไปทำงานอย่างผิดกฎหมายในมาเลเซีย

3 ก.ย. 2564

340 view
ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย: เตือนคนไทย ห้ามเดินทางไปทำงานอย่างผิดกฎหมายในมาเลเซีย
 
- ความผิดข้อหาค้าประเวณี มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ความผิดข้อหาเข้าเมือง โดยไม่มีตราประทับเข้า-ออก มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 ริงกิต (ประมาณ 76,000 บาท) หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษโบย ไม่เกิน 6 ครั้ง
 
Hotline
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โทร. +6-017-700-4822
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง โทร. +6-012-391-4866
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู โทร. +6-019-667-5266
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 02-572-8442

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ