ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 21 กรกฎาคม 2565 เตือนคนไทยที่ประสงค์เดินทางไปทํางานนวดใน "บาห์เรน"

ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : 21 กรกฎาคม 2565 เตือนคนไทยที่ประสงค์เดินทางไปทํางานนวดใน "บาห์เรน"

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ค. 2565

| 380 view
เตือนคนไทยที่ประสงค์เดินทางไปทํางานนวดใน "บาห์เรน" 🇧🇭
 
🔴 คนไทยหลายรายเดินทางไปทํางานนวดไทย / สปาในบาห์เรน โดยไม่มีวีชา ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการชักชวนจากกลุ่มแม่แท็ก จึงมีความเสี่ยงสูง จากการถูกบังคับให้ค้าประเวณีโดยไม่สมัครใจ
🔴 โดยที่ขบวนการการค้ามนุษย์ในบาห์เรนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการกักขังและบังคับให้ค้าประเวณี เพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายแก่ขบวนการค้ามนุษย์ ได้รับค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม มีความเสี่ยงจากลูกค้าที่มีพฤติกรรมรุนแรง และอาจถูกบังคับให้ร่วมเสพยาเสพติดด้วย

      กระทรวงการต่างประเทศจึงขอแจ้งเตือนคนไทยที่ประสงค์ไปทำงาน ดังนี้
🟠 ตรวจสอบเงื่อนไขการทำงานและรายละเอียดสัญญาว่าจ้างให้รอบคอบเพื่อสวัสดิภาพและความราบรื่นในการทํางาน รวมทั้งการได้รับการดูแลที่ดีจากนายจ้าง
🟠 ขอวีซ่าให้ถูกประเภทตามวัตถุประสงค์ของการทํางาน (วีซ่าทํางาน) โดยติดต่อสอบถามกรมการจัดหางาน
🟠 ไม่หลงเชื่อโฆษณาที่เชิญชวนให้ไปทำงานที่กล่าวอ้างเกินความเป็นจริง
🟠 ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา เพื่อขอรับคําปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ

📌 Hotline : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา (+973) 3362 2445, (+973) 3453 1660
📌 Facebook : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา Royal Thai Embassy, Manama
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ