เตือนคนไทยที่จะไปทำงานที่ตุรกี ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เตือนคนไทยที่จะไปทำงานที่ตุรกี ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

15 ก.พ. 2564

708 view
ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : เตือนคนไทยที่จะไปทำงานที่ตุรกี ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
โควิด-๑๙ ‼️

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ