เชิญชวนเข้ารับฟัง การสัมมนา "นักการทูตกับภารกิจด้านกงสุล ของกระทรวงการต่างประเทศ"

เชิญชวนเข้ารับฟัง การสัมมนา "นักการทูตกับภารกิจด้านกงสุล ของกระทรวงการต่างประเทศ"

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ย. 2565

| 2,599 view
เชิญชวนเข้ารับฟัง‼️
การสัมมนา "นักการทูตกับภารกิจด้านกงสุล ของกระทรวงการต่างประเทศ"

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมหัวสิงค์ 302 อาคารคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ