รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้นำคณะจากกรมการกงสุล กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสื่อมวลชน เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และรักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้นำคณะจากกรมการกงสุล กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสื่อมวลชน เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และรักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 มี.ค. 2566

| 704 view
เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2566 นายนฤชัย นินนาท รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้นำคณะจากกรมการกงสุล กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสื่อมวลชน เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และรักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้ความช่วยเหลือและกระจายข่าวสารแก่ชุมชนไทย ซึ่งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยาก โดยเฉพาะกรณีผู้เสียหายที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์

นอกจากนี้ คณะยังได้พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานงานต่าง ๆ อาทิ กรมการกงสุลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ General Department for Criminal Investigation (สังกัดตำรวจเมืองดูไบ) EWAA Shelter for Woman and Children และ Dubai Foundation for Women and Children (DFWAC) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือคนไทย รวมทั้งขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การดูแลและช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ