อธิบดีกรมการกงสุล และคณะฯเยือน จังหวัดภูเก็ต

อธิบดีกรมการกงสุล และคณะฯเยือน จังหวัดภูเก็ต

31 มี.ค. 2564

2,361 view

เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2564 นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล และร้อยโทบรรพต อุชชิน ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ และคณะ เยือน จ. ภูเก็ต เพื่อประชุมหารือกับผู้บริหารจังหวัดในการพัฒนาการให้บริการด้านกงสุล รวมถึงตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ