อธิบดีกรมการกงสุล เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการอพยพคนไทยในต่างประเทศภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

อธิบดีกรมการกงสุล เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการอพยพคนไทยในต่างประเทศภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ม.ค. 2566

| 172 view

อธิบดีกรมการกงสุล เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการอพยพคนไทยในต่างประเทศภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล เข้าเยี่ยมคารวะพลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการอพยพคนไทยในต่างประเทศหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น วิกฤตการณ์ทางการเมือง ภัยสงคราม หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

โดยอธิบดีกรมการกงสุลได้เน้นย้ำถึงบทบาทของกรมการกงสุลในการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการประสานความร่วมมือกับกองทัพอากาศในอนาคต รวมถึงขั้นตอนและแนวทางการอพยพ โดยเฉพาะการดำเนินการในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและมีคนไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งกองทัพอากาศยินดีสนับสนุนภารกิจและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ข่าว_ปชส.pdf