อธิบดีกรมการกงสุล เข้ารับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ฝ่ายคฤหัสถ์

อธิบดีกรมการกงสุล เข้ารับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ฝ่ายคฤหัสถ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มี.ค. 2565

| 1,627 view

อธิบดีกรมการกงสุล เข้ารับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ฝ่ายคฤหัสถ์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล เข้ารับมอบพระบัญชา เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ฝ่ายคฤหัสถ์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นผู้มอบพระบัญชา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ