อธิบดีกรมการกงสุลเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมการกงสุลเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ม.ค. 2566

| 181 view
อธิบดีกรมการกงสุลเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเรื่องแนวทางการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้ามารับบริการด้านนิติกรณ์ที่กรมการกงสุล

อธิบดีฯ ขอความร่วมมือ กทม. พิจารณามอบหมายนายทะเบียนจากเขตหลักสี่มาประจำที่กรมการกงสุลเพื่อให้บริการด้านคัดสำเนาทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัว เนื่องด้วยในปัจจุบันประชาชนมีความจำเป็นใช้บริการคัดสำเนาเอกสารสองภาษาจำนวนมากขึ้น กรมการกงสุลจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการประชาชนเพื่อสอดรับกับ ความต้องการดังกล่าว โดย ผู้ว่า กทม. ยินดีสนับสนุนและจะแจ้งความคืบหน้าต่อไป

ทั้งนี้ การส่งนายทะเบียนมาประจำที่กรมการกงสุลจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำนิติกรณ์เอกสาร ประหยัดเวลาการเดินทางระหว่างหน่วยงานราชการ และ ส่งผลต่อการเป็น one stop service สำหรับประชาชนที่มายื่นเรื่องการคัดสำเนาเอกสารสองภาษาซึ่งมีจำนวนมากกว่า 3000 ราย ต่อเดือน
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ