อธิบดีกรมการกงสุลตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในวันแรกของปี 2566

อธิบดีกรมการกงสุลตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในวันแรกของปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ม.ค. 2566

| 217 view
อธิบดีกรมการกงสุลตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในวันแรกของปี 2566

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วย นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ และนายนฤชัย นินนาท รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์เอกสารและการแปลเอกสาร ณ กรมการกงสุถ ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันเปิดทำการแรกของปีพุทธศักราช 2566 ซึ่งกรมการกงสุลเปิดให้บริการ "ของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2566 แก่ประชาชนจากกระทรวงการต่างประเทศ"

อันได้แก่
1. การให้บริการหนังสือเดินทางด่วนภายในวันเดียว (ทำเช้า - รับบ่าย) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเล่มด่วน (จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมปกติ) จำนวน 100 คิว/วัน/ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 3 - 13 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์)
2. บริการทำหนังสือเดินทางในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตลอดทั้งปี เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน (MBK Center) และบางใหญ่ (Central West Gate)
3. "กรมการกงสุลสัญจร" ตลอดปี 2566 โดยของขวัญประจำเดือนมกราคม 2566 เป็นการทำหนังสือเดินทางที่จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลสกลนคร
4. การให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษโดยไม่คิดคำบริการ เฉพาะเอกสารทะเบียนราษฎร 30 ประเภท (จำกัดคนละ 1 เอกสาร โดยเจ้าของต้องยื่นขอรับบริการด้วยตัวเอง และเอกสารนั้นแปลเพื่อทำนิติกรณ์เอกสารเท่านั้น) ระหว่างวันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
5. การบริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ ของ กทม. ณ กรมการกงสุล เพื่อให้บริการทำบัตรประชาชนใหม่และคัดสำเนาเอกสาร (ภาษาไทยและอังกฤษ) ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลสูติบัตร และข้อมูลมรณบัตร ระหว่างวันที่ ๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจและมาเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางและรับรองนิติกรณ์เอกสารเป็นจำนวนมาก
 
กรมการกงสุล มุ่งมั่น พัฒนา ไปสู่เป้าหมายบริการ "การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล" สามารถติดตามรายละเอียดการทำงานของกรมการกงสุลได้อย่างต่อเนื่องที่เว็บไซต์ consular.mfa.go.th Facebook Twitter Instagram และ TikTok กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไต้ที่ Call center กรมการกงสุล 02 572 8442
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ