สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

14 ก.ค. 2564

648 view

สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศกรมการกงสุล: ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.00 น.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ