สรุปรายงานจำนวนคนไทยในพื้นที่ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกี

สรุปรายงานจำนวนคนไทยในพื้นที่ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกี

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.พ. 2566

| 400 view

ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย: 12 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปรายงานจำนวนคนไทยในพื้นที่ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกี

คนไทยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกี

สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ที่:

1) Hotline: +90-533-641-5698 (24 ชม.)
2)Facebook: Royal Thai Embassy, Ankara

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ