สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.พ. 2567

| 194 view

เอกสารประกอบ

8._สขร_ส.ค.66.pdf