สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.พ. 2567

| 257 view

เอกสารประกอบ

1._สขร._ม.ค.67.pdf