สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.พ. 2567

| 227 view

เอกสารประกอบ

10._สขร_ต.ค.66.pdf