สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.พ. 2567

| 193 view