สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2567

| 53 view

เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_(แบบ_สขร.๑)_ประจำเดือนมิถุนายน_๒๕๖๗.pdf