วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ฉบับที่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ฉบับที่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,009 view

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ให้การต้อนรับ ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ในโอกาสย้ายกลับมาเปิดทำการ ณ ศาลากลางจังหวัดเป็นวันแรกภายหลังการปรับปรุงสำนักงานฯ นอกจากนี้ สื่อท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นได้สัมภาษณ์หัวหน้าสำนักงานฯ เพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการของสำนักงานฯ ให้ประชาชนทราบด้วย

     เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง “I Am Woman คุณผู้หญิงยืนหนึ่งหัวใจแกร่ง” ณ โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีเนม่า เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จัดโดยกลุ่มแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาบทบาทสตรีในสังคม

     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยมีดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี

     เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของจังหวัดขอนแก่น โดยวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 หัวหน้าสำนักงานฯ ได้เข้าร่วมการหารือระหว่าง ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กับนาย Christophe Hemmings หัวหน้าฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นาย Jean-Michel Perroy อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำจังหวัดขอนแก่น และนาย Marc Nussaume ว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ