วันและเวลาให้บริการของกรมการกงสุลและสำนักงานฯ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564

วันและเวลาให้บริการของกรมการกงสุลและสำนักงานฯ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564

12 ก.ค. 2564

816 view

ประกาศกรมการกงสุล: วันและเวลาเปิดให้บริการของกรมการกงสุลและสำนักงานฯ ทั่วประเทศ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ